W dniu 8 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Reprezentanci 29 podmiotów zrzeszonych w Związku zostali powitani przez p. Pawła Wojtkiewicza, który o godz. 10.00 oficjalnie otworzył posiedzenie.  Następnie została przedstawiona agenda zawierająca plan części zamkniętej spotkania wraz z porządkiem głosowania oraz części otwartej.

W części zamknietej uczestniczyli reprezentanci firm i instytuów badawczych oraz jednostek naukowych Związku, w drugiej natomiast zaproszonymi gośćmi byli p. Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, p. Anna Nałęcz-Kobierzycka, Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Rozwoju oraz p. prof. Marek Banaszkiewicz, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Po wystąpieniach Przewodniczący Zgromadzenia zamknął spotkanie i podziękował wszystkim osobom za obecność.