ZPSK jednym z członków międzynarodowego konsorcjum – Beneficjenta projektu NEPTUNE- złożonego  z dwunastu organizacji o powiązaniach ekonomicznych i klastrów.

Projekt finansowany jest w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, Horyzont 2020.

Dedykowany jest małym-średnim przedsiębiorstwom jako wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych projektów, innowacji i przedsiębiorczości w obszarze „niebieskiego wzrostu” (Blue Growth). Ma na celu wpływ na wzrost oferowanych przez małe-średnie przedsiębiorstwa produktów i usług oraz rozwój współpracy międzynarodowej i informacji w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, rolnictwa oraz logistyki.

W ramach działań projektu przedsiębiorstwa mogą zgłosić pomysły na produkty i usługi w obszarze Blue Growth. Zarząd projektu spośród zgłoszonych propozycji wybierze projekty, które otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe na realizację swoich działań.

Więcej informacji o projekcie i możliwościach udziału przekażą Państwu: Pani Ilona Tobjasz, Koordynator projektu, tel. 514 108 919 itobjasz@space.biz.pl oraz Pani Anna Tuszyńska, Współpracownik projektu, atuszynska@space.biz.pl

Projekt NEPTUNE: NEPTUNE_project_pdf

EU emblem-page-001 (1)