W czwartek 22 czerwca 2023 r. przedstawiciele Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowym w Zielonej Górze. Stawili się na nim przedstawiciele aż dziesięciu podmiotów członkowskich ZPSK. Celem wydarzenia było rozpoznanie możliwości, jakie przyniesie sektorowi otwarcie Parku Technologii Kosmicznych.

Impreza rozpoczęła się od konferencji prasowej, którą otworzyła Elżbieta Polak – marszałek Województwa Lubuskiego. Głos zabrali również prof. Marek Banaszkiewicz oraz Paweł Wojtkiewicz – prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

W dalszej części spotkania miały miejsce prezentacje. Dwie pierwsze dotyczyły przyszłej oferty technologicznej Parku Technologii Kosmicznych oraz planów działania dedykowanej spółki celowej. Co do zasady Park będzie się utrzymywał działając na zasadach rynkowych. Paweł Ziemnicki opowiedział o celach i działaniach ZPSK. Paulina Dębkowska przedstawiła natomiast projekty kosmiczne, w jakie zaangażowana jest firma Hertz Systems.

Następnie uczestnicy spotkania udali się do Nowego Kisielina, gdzie zwiedzili wykańczany właśnie budynek Parku Technologii Kosmicznych. Mieli okazję zobaczyć laboratoria, przestrzenie konferencyjne, a nawet pokój relaksu.

W stworzeniu Parku mają swój udział: Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Hertz Systems. Jednakże zarówno te, jak i inne podmioty z sektora kosmicznego, będą miały dostęp do infrastruktury Parku na równych prawach.