Tegoroczny konkurs ERC odbył się w dniach 10-13 września. To wydarzenie na skalę europejską przyciągna fascynatów nauki o Wszechświecie, którzy mają szansę pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Amatorzy otrzymują szansę poszerzenia swoich horyzontów  o niezopomniane wrażenia i doświadczenie poprzez obserwowanie zmagań robotów na specjalnie przygotowanej arenie imitującej warunki marsjańskie. Członkowie drużyn natomiast, przyjeżdzajacy z całego świata przygotowują się do zmagań i startu w zawodach łazików marjańskich. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego również w tym roku był patronem wydarzenia, gdzie laureatami zostali polscy studenci. Równocześnie do konkursu European Rover Challenge odbył się Europejski Kongres Robotyczny. Uczestnikami wydarzenia byli  przedstawiciele wielu agencji rządowych, biznesu oraz nauki. Dyskutowano o możliwościach rozwoju sektora kosmicznego i szansach, jakie stwarza on dla polskiej gospodarki. Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli we wszystkich blokach programowych wydarzenia. W pierwszym z nich ogłoszono założenia Strategii Sektora Kosmicznego w Polsce – kluczowego dokumnetu rozwoju tej branży w kraju.