W lutym, podczas lunchu integracyjnego członków Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego do życia zostały powołane grupy robocze, których prace przebiegały będą w 5 obszarach:

  • zwiększenia składki w programie GSTP,
  • technologii wojskowych,
  • danych satelitarnych,
  • robotyki kosmicznej,
  • Krajowego Programu Kosmicznego.

Zadania poszczególnych grup zostały zorganizowane według najważniejszych potrzeb rynkowych.

Związek zachęca do konsultowania wyników prac grup roboczych. Zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem Związku.