Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwiększyło o 70% składkę do Programu Wsparcia Technologicznego ESA (General Support Technology Programme – GSTP) w porównaniu do subskrypcji dokonanej przez Delegację Polską podczas posiedzenia Rady Ministerialnej ESA w Lucernie w 2016 r.

GSTP stanowi bardzo ważny instrument rozwoju kompetencji i umiejętności polskich inżynierów, a także tworzenia przewagi konkurencyjnej polskich podmiotów w sektorze kosmicznym. GSTP umożliwia rozwinięcie technologii do poziomu gotowości technologicznej pozwalającej wykorzystywać rozwijaną technologię w misjach kosmicznych ESA oraz w innych przedsięwzięciach komercyjnych.

Dodatkowe środki przeznaczone na zwiększenie składki pochodzą z oszczędności wygospodarowanych przez MPiT oraz z rezerwy celowej budżetu państwa uruchomionej na wniosek Ministerstwa.

Ministerstwo wskazuje, że dzięki dodatkowym środkom polskie przedsiębiorstwa odzyskają w 2019 r. możliwość ubiegania się o kontrakty w ramach programu GSTP, która została wcześniej zawieszona na skutek wyczerpania się subskrypcji do tego programu w 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić rolę ZPSK w staraniach o zwiększenie składki w programie GSTP, a w szczególności Grupy Roboczej ds. GSTP i programów opcjonalnych oraz jej przewodniczącej, członkini Zarządu ZPSK – Pani Aleksandrze Bukale. Grupa ta od początku swojego istnienia ubiegała się o zwiększenie polskiej składki w wyżej wymienionym flagowym programie technologicznym ESA, który stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi budowania nowych kompetencji i rozwoju już posiadanych przez sektor kosmiczny w zakresie kluczowych technologii dla misji kosmicznych.

Liczymy, że zwiększenie składki programu GSTP przyczyni się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego i przybliży Polskę do osiągnięcia celu strategicznego Polskiej Strategii Kosmicznej, która przewiduje do 2030 roku obroty rodzimych firm sektora kosmicznego mają wynosić co najmniej 3 procent ogólnych obrotów tej branży w Europie.