Kapitech Sp. z o. o. przystąpił do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

2016-04-05T12:37:13+02:00

Kapitech jest polską spółką pomocniczą Capital High Tech. To firma inżynierska, która specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami. Posiada duże, wieloletnie doświadczenie w sektorze kosmicznym. Firma prowadzi swoją działalność na terenie [...]