Związek jednym z członków konsorcjum w projekcie NEPTUNE

2016-08-22T11:45:49+02:00

ZPSK jednym z członków międzynarodowego konsorcjum - Beneficjenta projektu NEPTUNE- złożonego  z dwunastu organizacji o powiązaniach ekonomicznych i klastrów. Projekt finansowany jest w ramach największego w historii programu finansowania badań [...]